Ontwikkelingen

Wij ontwikkelen voor eigen rekening en risico. Daarnaast zoeken wij in samenwerking met grondeigenaren naar mogelijkheden om door een nieuwe bestemming meer waarde te geven aan de grond.

Hierbij wordt nauwkeurig een stappenplan gemaakt waarbij de risico's voor de eigenaar tot een minimum worden beperkt en de investering tot nagenoeg nul wordt gereduceerd.

Als eigenaar wel de lusten en niet de lasten.

Wij zorgen voor volledige ontzorging van start van de ontwikkeling tot en met de oplevering.