Directie voering

Het begeleiden van de planvorming en het bouwproces vraagt terdege kennis van zaken in alle facetten.

Door 25 jaar ervaring in alle processen van het bouwproces is deze kennis tot in de details in onze organisatie aanwezig.

Het reduceren en voorkomen van faalkosten is hierbij ons vertrekpunt. Het voorkomen hiervan is in onze optiek zowel het beste voor de uitvoerende partij als voor de opdrachtgever.
 

Wij kunnen u dan ook begeleiden in:

- inventariseren van de wensen - opstellen definitief plan
- analyseren van de wensen - aannemers selectie
- adviseren - begeleiding uitvoeringsproces
- verzorgen schetsplan/vooroverleg overheid

- kosten analyse/
  haalbaarheidsonderzoek

- opstellen programma van eisen